Regulamin usługi newsletter

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez EXEPTIS Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 60/1, 45-368 Opole, NIP 7543017244 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 369712, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zwany dalej Usługodawcą. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie postanowienia REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO opublikowanego na stronie https://sklep.exeptis.pl.

II. WARUNKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NEWSLETTER

Newsletter jest Usługą Elektroniczną świadczona na rzecz Usługobiorcy po zawarciu Umowy, a która to obejmuje:

  • otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e- mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, osób współpracujących z Usługodawcą – w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i prowadzonych akcjach marketingowych i charytatywnych,
  • otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj – w szczególności poprzez złożone Zamówienie lub założenie Konta, drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i osób współpracujących z Usługodawcą – w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych, programów lojalnościowych,
  • otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług Usługodawcy i osób współpracujących z Usługodawcą – w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych i charytatywnych.