Utrudnione kontakty – wnioski

19.00 

Produkt zawiera zbiór trzech wniosków, niezbędnych do zainicjowania przed sądem postępowania w przedmiocie przymuszenia jednego z rodziców do wykonywania i realizacji kontaktów z dzieckiem.

Dostępne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • Logo blik

Opis

Produkt zawiera zbiór trzech wniosków, niezbędnych do zainicjowania przed sądem postępowania w przedmiocie przymuszenia jednego z rodziców do wykonywania i realizacji kontaktów z dzieckiem.

Tytuły:
I. Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
II. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
III. Wniosek o stwierdzenie wykonalności

Wniosek pierwszy obejmuje swoim zakresem żądanie zagrożenia nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica, który dąży do realizacji kontaktów, określonej sumy pieniężnej przez rodzica, który takie kontakty uniemożliwia lub utrudnia.

Wniosek drugi zawiera żądanie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica, który dąży do realizacji kontaktów. Pozytywne rozstrzygnięcie wniosku doprowadzi do wydania postanowienia zawierającego zobowiązanie do zapłaty przez rodzica, który kontakty utrudnia lub uniemożliwia. Prawomocne postanowienie umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucję wskazanej kwoty na drodze przymusu.

Wniosek trzeci zawiera żądanie doręczenia odpisu orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem wraz z nadaną przez sąd klauzulą stwierdzającą ich wykonalność. Brak załączenia do wniosku o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem odpisu orzeczenia lub ugody zawierającego klauzulę stwierdzającą jego wykonalność stanowi brak formalny.